Jeżeli Prawo Budowlane narzuca konieczność powołania nadzoru inwestorskiego, proponujemy wypełnienie powyższego obowiązku i objęcie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało:

  • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  • kontrolowanie rozliczeń budowy.


Wszystkie prawa zastrzeżone
@2010 www.osiedle-mlodych.pl
[zamknij]

sztuk
stan magazynowy: dużo
dodaj do koszyka