Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Drwęckiej

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
OSIEDLE MŁODYCH

ogłasza przetarg nieograniczony
na kompleksową realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym

przy ul. Drwęckiej (dz. ew. nr 14 z obrębu 3-02-11)
w Warszawie

Parametry inwestycji:

– ilość mieszkań                                                    – 92 szt
– powierzchnia użytkowa mieszkań                – 4.821,63 m2
– ilość miejsc postojowych w garażu              – 93 szt.
– ilość kondygnacji podziemnych                    – 1
– ilość kondygnacji nadziemnych                    – 6

  • Organizatorem przetargu działającym na zlecenie Zamawiającego jest Inwestor Zastępczy – OSIEDLE MŁODYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 21 tel. 22 517 89 13
  • Termin składania ofert – 08.11.2021 r. do godz. 1600
  • Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200.000 zł lub złożenie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) na w/w kwotę.
  • Specyfikacja zamówienia w cenie 1230,00 zł brutto do odbioru w siedzibie organizatora przetargu – OSIEDLE MŁODYCH Sp. z o.o. w godz. od 1000 do 1500, po okazaniu dowodu wpłaty. Wpłaty za specyfikację należy dokonać na rachunek bankowy organizatora przetargu Nr 02 1540 1157 2115 6617 5692 0001.
Projektowanie stron internetowych